Jugodrvo, Bulevar Milutina Milankovića 34, 11070 Novi Beograd
e: office@jugodrvo.co.rs | t: 011 205 40 00 | f: 011 205 40 45

19.05.2015.
Jugodrvo-holding

19.06.2015.
Izveštaj sa XXVI redovne skupštine akcionara Jugodrvo-holding

25.06.2015.
Zapisnik sa XXVI redovne skupštine akcionara Jugodrvo-holding

04.09.2015.
Poziv za VII vanrednu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

25.09.2015.
Zapisnik sa VII vanredne sednice skupštine akcionara Jugodrvo-holding

28.04.2016.
Godišnji izveštaj za 2015. Jugodrvo-holding

20.05.2016.
Poziv za XXVII redovnu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

22.06.2016.
Zapisnik sa XXVII redovne sednice skupštine akcionara Jugodrvo-holding

22.06.2016.
Izveštaj o bitnom događaju - Jugodrvo-holding

08.05.2017.
Godišnji izveštaj za 2016. Jugodrvo-holding

17.05.2017.
Poziv za XXVIII redovnu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

21.06.2017.
Izveštaj sa XXVIII redovne skupštine akcionara Jugodrvo-holding

26.06.2017.
Godišnji izveštaj za 2016. sa usvojenim finansijskim izveštajem Jugodrvo-holding

14.05.2018.
Godišnji izveštaj za 2017. Jugodrvo-holding

18.05.2018.
Poziv za XXIX redovnu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

21.06.2018.
Izveštaj i zapisnik sa XXIX redovne skupštine akcionara Jugodrvo-holding

13.05.2019.
Poziv za XXX redovnu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

14.06.2019.
Zapisnik sa XXX redovne sednice skupštine akcionara Jugodrvo-holding

30.09.2019.
Poziv za VIII vanrednu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

15.10.2019.
Bilans stanja na dan 31.12.2018.

15.10.2019.
Bilans uspeha od 01.01 - 31.12.2018.

15.10.2019.
Izveštaj o ostalom rezultatu od 01.01 - 31.12.2018.

15.10.2019.
Napomene uz finansijske izveštaje za 2018.

15.10.2019.
Podaci o prosečnom broju zaposlenih za 2018.

15.10.2019.
Izvod iz zapisnika i obaveštenje sa LXVII sednice Odbora direktora Jugodrvo-holding

21.10.2019.
Izveštaj o bitnom događaju sa održane VIII vanredne skupštine akcionara Jugodrvo-holding A.D.

21.10.2019.
Izvod iz zapisnika - odluka o prinudnom otkupu akcija

21.10.2019.
Zapisnik sa VIII vanredne sednice skupštine akcionara Jugodrvo-holding

17.01.2020.
Poziv za IX vanrednu sednicu skupštine akcionara Jugodrvo-holding

27.01.2020.
Izveštaj o promeni pravne forme Jugodrvo-Holding

10.02.2020.
Izveštaj o bitnom događaju sa održane IX vanredne skupštine akcionara Jugodrvo-holding A.D.

ž